Om Docview Studio Software voor Windows met de CheckScan functionaliteit te gebruiken is een licentiekey benodigd.

Voor het aanmaken van deze key dient u zichzelf te registeren, de gegevens zijn met de betaalgegevens onderdeel van de licentie key, welke naar u wordt gemaild.

 

Checkscan Registratie Formulier


middels onderstaand formulier kunt u de licentiekey voor gebruik van Docview Studio Age/COVID met CheckScan functionaliteit aanvragen.
Na ontvangst zal deze aanvraag door ons in behandeling worden genomen.
Klip op Gebruikers overeenkomst om de EULA te lezen
Klip op Service level agreement om de SLA te lezen