Werking CheckScan met Nederlandse Corona QR-Code

CheckScan leest en controleert het identiteitsbewijs van de bezoeker en geeft naast de leeftijd ook de initialen van de voornaam en achternaam weer, alsmede de geboortedag en geboortemaand.

Wanneer er ook een 2D Imager is aangesloten, leest en controleert CheckScan ook de Corona QR-Code en vergelijkt automatisch deze gegevens met het identiteitsbewijs.

Men kan ook deze gegevens snel handmatig vergelijken met de gegevens die men in de door de overheid ontwikkelde Coronacheck scan app ziet.

CheckScan heeft tevens een functie om herhaald scannen van identiteitsbewijs en Corona QR-Code te detecteren, om zodoende het "doorgeven" zoveel als mogelijk tegen te gaan.

CheckScan slaat geen gegevens op.

 
 
Ondersteuning identiteits bewijzen
 • Nationale en internationale paspoorten welke voldoen aan de ICAO-9303 standaard
 • Nationale en internationale ID Kaarten welke voldoen aan de ICAO 9303 standaard
 • Nederlandse verblijfsvergunnigen welke voldoen aan de ICAO 9303 standaard
 • Nederlandse rijbewijzen voorzien van MRZ en NFC Chip (Model 2014 en 2018)
 • Vele "Near ICAO" documenten (bijvoorbeeld Belgische eID en Franse NIC
Ondersteuning Corona QR-Codes
 • Nederlandse Corona QR Code
 • Belgische Covid Safe Ticket
 • Europese Green Pass Certificate
 • Engelse NHS Domestic QR-Code
 • Franse Pass Sanitaire 2D-Doc Code
 • De Corona QR Code wordt gecontroleerd op geldigheid, vervaldatum en certificaten van de uitgevende instanties