In de media / overig nieuws
Oct 21

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft op hun site aangekondigd dat zij in oktober en november 2021 een aantal controles zal gaan uitvoeren bij speelautomatenhallen. De Ksa controleert dan of zij voldoen aan de nieuwe registratieverplichtingen, waaronder Cruks.

Het afgelopen jaar heeft ScanID, gezamenlijk met haar partners een belangrijke bijdrage geleverd om de bevraging van Cruks, door speelautomatenhallen en casino's, aan de hand van ID bewijzen, mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie en onze mogelijkheden geheel vrijblijvend contact met ons op.

In de media / overig nieuws
Oct 20

Organisaties welke gebruik maken van een WID Scanner om te voldoen aan de wetgeving of verordening in hun branche, zetten steeds vaker de Check4ID App voor Android en iOS in als backup.

Naast inzet als backup wordt Check4ID steeds meer gebruikt om, op locaties (buiten kantoor), de identiteit aan de hand van paspoorten, ID Kaarten, Visa's en rijbewijzen vast te stellen.

Check4ID bevat, naast de uitgebreide controle mogelijkheden, tevens functionaliteiten om te koppelen met bestaande omgevingen voor verdere verwerking.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Oct 14

De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten in de media dat er valse Corona QR Codes in omloop zijn. Tevens heeft de ingezette werkwijze van gemeentes, om centraal polsbandjes in te zetten, tot gevolg dat er ook alcohol wordt verstrekt aan minderjarigen.

Met CheckScan, welke door steeds meer partijen wordt ingezet, is de controle van leeftijd, identiteitsbewijs en vergelijking met Corona QR Code snel afgehandeld, waarbij fraude en verkoop van alcohol aan minderjarigen zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Sep 30

Vanaf vrijdag 1 oktober treedt de tweede en laatste fase van de Wet Kansspelen op Afstand in werking. Als onderdeel van deze wet opent Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, op 1 oktober om 17.00 uur 's middags.

Het afgelopen jaar heeft ScanID, gezamenlijk met haar partners een belangrijke bijdrage geleverd om de bevraging van Cruks, door casino's aan de hand van ID bewijzen, mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

In de media / overig nieuws
Sep 10

Beveiligingsbedrijven en horeca zijn onlangs gestart met de CheckScan oplossing van ScanID voor een snelle controle van ID Bewijzen en de Corona QR Code bij toegang van kleinschalige evenementen en horeca.

CheckScan controleert naast het ID bewijs tevens de Corona QR-Code van de bezoeker en vergelijkt deze met elkaar, zodat men een snelle verificatie heeft zonder intepretatie fouten.

Er worden tijdens deze verificatie geen gegevens opgeslagen en CheckScan kan ook ingezet worden in combinatie met de CoronaCheck Scan App van de overheid.

In de media / overig nieuws
Sep 9

Per 1 oktober 2021 gaat de uitgestelde verordening "gebruik WID Scanner bij notariskantoren" van kracht. Inhoudend dat notariskantoren een Full-Page ID-Reader dienen te gebruiken bij het vast stellen van de identiteit van hun klanten.

Voor het op locatie of op afstand vaststellen van deze identiteit kunnen notarissen ook gebruik maken van de Check4ID oplossing van ScanID, welke gekoppeld kan worden aan de kantoorsoftware van de notariskantoren.

In de media / overig nieuws
Aug 24

Met de ontwikkeling van de nieuwe IDA-7xx serie en het toenemende gebruik van de Check4ID App voor leeftijdcontrole, heeft ScanID en haar partner Elyctis besloten om per 1 november 2021 te stoppen met de productie van de stand-alone leeftijdscanners AVD-520, AVD-530 en AVD-540.

Sinds de introductie in 2013, zijn met name de AVD-520 en AVD-540 ingezet op tal van locaties, waar leeftijdsgebonden producten worden verkocht, waaronder alcohol en tabak.

De modellen zijn nog te bestellen tot 1 november 2021 en uiteraard blijft daarna de support en garantie van toepassing zoals u van ons gewend bent.

In de media / overig nieuws
Jul 4

De laatste tijd hebben verschillende horeca bedrijven en beveiligings organisaties in kaart gebracht wat de impact is van het adequaat controleren van de Corona Code en het ID Bewijs van de bezoekers bij toegang.

Naast de lange rijen wachtende bezoekers bleek het handmatig controleren en vergelijken van de gegevens een tijdrovende bezigheid, waarbij menselijke fouten gemaakt werden.

Zo had men 2,5 uur tijd nodig om 750 bezoekers gecontroleerd toegang te verlenen.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Mar 22

Uiterlijk 2 augustus 2021 wordt de nieuw vormgegeven Nederlandse identiteitskaart met vingerafdrukken en BSN in QR-code geïntroduceerd.

Het burgerservicenummer (BSN) wordt op de achterzijde, zowel leesbaar als in een QR-code weergegeven en wordt verwijderd uit de MRZ (Machine Readable Zone) en de NFC chip.

De vernieuwing heeft gevolgen voor organisaties die de BSN digitaal dienen uit te lezen.

Lees meer...