In de media / overig nieuws
Mar 22

Uiterlijk 2 augustus 2021 wordt de nieuw vormgegeven Nederlandse identiteitskaart met vingerafdrukken en BSN in QR-code geïntroduceerd.

Het burgerservicenummer (BSN) wordt op de achterzijde, zowel leesbaar als in een QR-code weergegeven en wordt verwijderd uit de MRZ (Machine Readable Zone) en de NFC chip.

De vernieuwing heeft gevolgen voor organisaties die de BSN digitaal dienen uit te lezen.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Mar 17

Over een Corona-paspoort - ook wel digitaal vaccinatiebewijs - wordt al geruime tijd in Nederland en Europa gespeculeerd.

Steeds meer landen kiezen dan ook voor een oplossing, om bijvoorbeeld reisbeperkingen op te heffen, voor mensen die al zijn ingeënt tegen COVID-19.

De meeste oplossingen hebben één ding gemeen: de overdracht van gegevens via de QR-code.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Feb 23

Landgebonden aanbieders van risicovolle kansspelen moeten er voor zorgen dat zij voor 1 juli 2021 de aansluiting op Cruks geregeld hebben.

Men dient de aansluiting met Cruks voldoende getest te hebben en men is klaar om de testscenario's met de Kansspelautoriteit te doorlopen voor de aansluittoets.

Het team van ScanID kan u behulpzaam zijn met de benodigde hard- en software.

In de media / overig nieuws
Feb 3

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de KOA. Het advies is op 3 februari 2021 openbaar gemaakt.

Zij concludeert dat deze registratieverplichtingen noodzakelijk en proportioneel zijn. Ook zijn deze met voldoende waarborgen omkleed om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Kijk ook bij dit artikel voor meer informatie.

In de media / overig nieuws
Jan 27

Jongeren onder de 18 kunnen nog steeds op veel plekken alcohol en tabak kopen. Dat blijkt uit controles van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarvan de resultaten vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

ScanID heeft een uitgebreide lijn van effectieve hulpmiddelen en oplossingen welke ingezet kunnen worden voor een adequate leeftijdscontrole.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Dec 15

De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met de wijziging van de Drank- en Horecawet (2014) in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.

De wet heet vanaf nu Alcoholwet en gaat per 1 juli 2021 in werking. Een onderdeel van deze wet is onder andere de strengere controle op leeftijd bij online verkoop van alcohol.

In de media / overig nieuws
Dec 1

"Bij de verkoop van alcohol via internet gaat het uiteindelijk om het bezorgen van alcoholhoudende drank aan huis. Daarin zit een wezenlijk verschil met de verkoop van alcoholhoudende drank in de detailhandel of in de horeca".

Al meer dan tien jaar wordt er gediscussieerd over een leeftijdsverificatie systeem voor online verkoop van leeftijdsgebonden producten, maar een sluitende leeftijdscontrole oplossing is nog steeds niet ingevoerd of voorgeschreven, terwijl deze wel bestaat.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Nov 16

Met de nieuwe Alcoholwet welke na verwachting per 1 Juli 2021 in werking gaat, dienen o.a. webwinkels en bezorgdiensten, die alcohol verkopen en leveren, strenger te worden op de leeftijdscontrole van aspirant kopers.

ScanID heeft de kennis en tal van hardware- en softwarematige oplossingen voor een geborgde leeftijdscheck.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Oct 22

Momenteel voert de NVWA controles uit bij tabakszaken, tankstations en overige locaties waar tabaksproducten verkocht worden.

Daarnaast zijn er verschillende organisaties met mysteryshoppers actief om vast te stellen of verkooppunten van alcohol en tabak zich aan de leeftijdsgrens en vergewisplicht houden.

 
Lees meer...