De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de KOA. Het advies is op 3 februari 2021 openbaar gemaakt.

Zij concludeert dat deze registratieverplichtingen noodzakelijk en proportioneel zijn. Ook zijn deze met voldoende waarborgen omkleed om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Kijk ook bij dit artikel voor meer informatie.