Technologie
Aug 19

Vanaf 30 augustus 2021 wordt het nieuwste Nederlandse paspoort uitgegeven, waarbij het BSN is verwijderd uit de MRZ en Chip. Deze is, naast leesbaar, toegevoegd als QR-Code op de achterzijde van de houderspagina.

Voor organisaties welke de BSN digitaal verwerken heeft dit nogal wat "voeten in de aarde", omdat er dubbel gescand dient te worden en niet iedere documentscanner de QR-Code kan verwerken.

Lees meer...

Technologie
Jul 28

De nieuwste Nederlandse ID-Kaart welke vanaf 2 augustus 2021 wordt uitgegeven, heeft het BSN niet meer in de MRZ en RFID Chip staan, maar in de QR-code.

Voor organisaties welke het BSN dienen te verwerken zijn de AVD-6840 en AVD-6850 Full-Page ID-Readers in combinatie met DocviewStudio de oplossing om snel digitaal zowel de BSN als de rest van de benodigde gegevens uit te lezen en te verwerken.

Lees meer...

Technologie
May 10

Het afgelopen jaar is het online identificeren via een video verbinding bij tal van bedrijven en instellingen enorm gegroeid als verificatie en legalisatie methode.

Met behulp van de gescande pasfoto uit het identiteitsdocument kunt u "live" het gezicht van de bezitter van het identiteitsbewijs verifiëren.

Bij tal van acties waarbij legalisatie van belang is, zoals inschrijven, afsluiten van abonnementen, openen van dossiers etc. is deze verificatie snel en eenvoudig uit te voeren.

Lees meer...

Technologie
Dec 10

Het Rijbewijs is met ruim 11 miljoen exemplaren in Nederland het meest gebruikte identiteits bewijs waarmee men zich legitimeert en identificeert.

Met de introductie van de moderne rijbewijzen in 2014, welke nu het meest in omloop zijn, is goed nagedacht over het scannen, digitaal controleren en verwerken van de gegevens.

Tevens zijn alle leesbare gegevens ook opgenomen in de aanwezige NFC chip, hierdoor behoort het dubbelzijdig scannen van voor- en achterzijde van het rijbewijs, tot het verleden.

Lees meer...

Technologie
Sep 21

Naast de controle van rijbewijzen met een ID-Reader of Leeftijdscanner kan een snelle check op echtheid van het rijbewijs in bepaalde gevallen handig zijn.

Met meer dan 11 miljoen exemplaren in Nederland is het rijbewijs, ook in bezit van 16 en 17 jarigen, het meest getoonde document om zich te legitimeren.

Wij adviseren dan ook om een snelle check te doen om te bepalen of het rijbewijs echt is.

 
Lees meer...

Technologie
Sep 7

Alleen al binnen Europa zijn ruim 250 identiteitsdocumenten geldig om de identiteit van een persoon vast te stellen. Daarnaast geldt voor veel organisaties een identificatieplicht.

Het kan dan ook lastig zijn om zelf te beoordelen of een identiteitdocument,
zoals een ID Kaart, paspoort of rijbewijs, echt of vals is.

Is het gebruik van een echtheidskenmerken database aan te raden, daar in 95% van de controles kan woren volstaan met controle van de MRZ, NFC chip en vergelijk van de pasfoto.

Lees meer...

Technologie
Aug 18

Een WID Scanner is niets anders dan een normale ID-Scanner of ID-Reader.

De naam WID-Scanner is in 2006 onstaan na wijzigingen in de
Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en uitgifte van nieuwe biometrische identiteitsbewijzen.

De benaming suggereert dat een WID-Scanner voldoet aan de indentificatieplicht zoals omschreven in de WID.

Lees meer...

Technologie
Feb 3

ScanID ontwikkelde tezamen met haar partners ook de zogenaamde half-page techniek. In feite is dit een doorontwikkeling op een oud concept. waar men via een camera snel de MRZ kon detecteren, doch niet de capaciteit van de full-page techniek, zoals echtheidskenmerken benodigd was.

De half-page benaming staat voor de door ICAO aangegeven Field of View (F.O.V.) waarbinnen de MRZ dient te vallen. Dus de locatie van de MRZ op het ID-bewijs staat vast. Hierdoor hoeft maar een gedeelte van het document gescand te worden om toch alle benodigde gegevens te verwerken.

Lees meer...

Technologie
Feb 3

Bij het uitlezen en verwerken van identiteitsdocumenten staat full- page voor een pagina ter grootte van het voorblad van het paspoort. Een full-page ID-Reader bevat in elk geval een kleurencamera met een resolutie van tenminste 400 DPI voor het kleinste identiteitsdocument. Met andere woorden, deze camera dient er minimaal een met 3 megapixels te zijn.

Lees meer...