Technologie
Sep 21

Naast de controle van rijbewijzen met een ID-Reader of Leeftijdscanner kan een snelle check op echtheid van het rijbewijs in bepaalde gevallen handig zijn.

Met meer dan 11 miljoen exemplaren in Nederland is het rijbewijs, ook in bezit van 16 en 17 jarigen, het meest getoonde document om zich te legitimeren.

Wij adviseren dan ook om een snelle check te doen om te bepalen of het rijbewijs echt is.

 
Lees meer...

Technologie
Sep 7

Alleen al binnen Europa zijn ruim 250 identiteitsdocumenten geldig om de identiteit van een persoon vast te stellen. Daarnaast geldt voor veel organisaties een identificatieplicht.

Het kan dan ook lastig zijn om zelf te beoordelen of een identiteitdocument,
zoals een ID Kaart, paspoort of rijbewijs, echt of vals is.

Is het gebruik van een echtheidskenmerken database aan te raden, daar in 95% van de controles kan woren volstaan met controle van de MRZ, NFC chip en vergelijk van de pasfoto.

Lees meer...

Technologie
Aug 18

Een WID Scanner is niets anders dan een normale ID-Scanner of ID-Reader.

De naam WID-Scanner is in 2006 onstaan na wijzigingen in de
Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en uitgifte van nieuwe biometrische identiteitsbewijzen.

De benaming suggereert dat een WID-Scanner voldoet aan de indentificatieplicht zoals omschreven in de WID.

Lees meer...

Technologie
Feb 3

ScanID ontwikkelde tezamen met haar partners ook de zogenaamde half-page techniek. In feite is dit een doorontwikkeling op een oud concept. waar men via een camera snel de MRZ kon detecteren, doch niet de capaciteit van de full-page techniek, zoals echtheidskenmerken benodigd was.

De half-page benaming staat voor de door ICAO aangegeven Field of View (F.O.V.) waarbinnen de MRZ dient te vallen. Dus de locatie van de MRZ op het ID-bewijs staat vast. Hierdoor hoeft maar een gedeelte van het document gescand te worden om toch alle benodigde gegevens te verwerken.

Lees meer...

Technologie
Feb 3

Bij het uitlezen en verwerken van identiteitsdocumenten staat full- page voor een pagina ter grootte van het voorblad van het paspoort. Een full-page ID-Reader bevat in elk geval een kleurencamera met een resolutie van tenminste 400 DPI voor het kleinste identiteitsdocument. Met andere woorden, deze camera dient er minimaal een met 3 megapixels te zijn.

Lees meer...

Technologie
Feb 2

Swipen, ook wel doorhalen genoemd, lijkt op het oude pinnen. Dus het doorhalen van een document door een leessleuf. De gebruiker swipet het document met de MRZ door een swipe ID-Reader. Deze techniek is zo'n 35 jaar geleden uitgevonden door de bedrijven Access, Rockwell en Vicomp. Men ontwikkelde zogenaamde swipe OCR-Engines met algoritmes om de MRZ te kunnen herkennen en uit te lezen.

Lees meer...

Technologie
Feb 2

Identiteitsdocumenten zoals paspoorten en ID-kaarten bevatten -naast de gegevens van houder- een Machine Readable Zone (MRZ). Dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart

Internationaal gestandaardiseerd

Deze MRZ is wereldwijd door instanties zoals overheden, douane en vliegtuigmaatschappijen ontwikkeld en gestandaardiseerd.

Lees meer...

Technologie
Jan 26

Een QR (Quick Response) Code is een tweedimensionale code. Ook wel weergegeven als 2D Code of Matrix Code .

Dit betekent dat een QR Code zowel horizontaal als verticaal data bevat. Standaard lineaire barcodes bevatten slechts horizontale data.

Lees meer...