Met de authenticatie van een identiteitsbewijs wordt vastgesteld of een document authentiek is en of deze behoort bij de persoon die beweert dat hij of zij de documenthouder is.

Hierbij is de expertise van de medewerker van belang. Een documentdeskundige welke dagelijks vele documenten verifieert zal de kenmerken beter kennen dan een medewerker welke af en toe een document dient te inspecteren.

Met het digitaal controleren van identiteitsbewijzen door Docuspect wordt het risico, van foute gegevens en interpretaties of het document authentiek is, zoveel als mogelijk voorkomen.

Klik hier.. voor meer informatie over authenticatie & risico analyse met Docuspect